[Read] ➻ Bakele ➸ Sezgin Kaymaz – Varanus.us

Bakele EPUB Bakele Author Sezgin Kaymaz Nature Explore.eu Sahneler Ve Mekanlar, Haller Ve Duygular, Insanlar Ve Dil Yumruk Gibi Hikayeler En Korunakl B Lgelere Iniyor, Savunmas Z Karanl Klarda Art Arda Im Ekler Ak Yor Sezgin Kaymaz G C N Nereden Al Yorsa Oray G Lendiriyor Okuyan Yi Ki T Rk E Biliyorum Diye Krediyor A R Lar Hortlatan A K, Tasma Tak P Cralara Kapat Lan Vicdan, Neyin F S Ldad S R, Kum Ta Nda Gizli An Areyi Uzayda Arayanlar, Zr Kabahatinden B Y K Olanlar, K K Bir Ekte Sakl Hayatlar, Y Z Bin Sene BeklenenlerZ Tl Klar N Dengesi Korkusuzca Kurcalan Yor, G Zya Lar Ve Kahkahalar E Li Inde Samimi Ve Sahi Bir Ser Ven Ba L Yor Sezgin Kaymaz, Hikayelerin Kahraman Yapt Okura Sesleniyor Bakele

  10 thoughts on “[Read] ➻ Bakele ➸ Sezgin Kaymaz – Varanus.us


 1. says:

  Sezgin Kaymaz daha nce hi okumam t m Birka y l nce, ok olumlu ele tiriler alan K n n alm t m, ama hala f rsat bulup el atamad m Belki hacimli ve k k punto bas ml olmas cayd r c bir etki yaratt Neyse ge en y l hediye gelen Bakele yle Kaymaz a giri yapm oldum Fena bir giri oldu ama Genelde ok basit yk ler a rd m do rusu, bu kadar isim yapm bir yazardan bu d zeyde yk ler beklemiyordum Dili de itici geldi, bolca geliyom , gidiyom t r bir slup T rk enin G vde Sezgin Kaymaz ...


 2. says:

  Sezgin Kaymaz ile ilk tan mam oldu Bakele Bana yk den ziyade sanki n arkas ok da nemli olmayan olaylar derlemesi gibi geldi kitap Daha do rusu anlatan i in nemli de il, o olaya ahit olmu zaten ama bize aktar rken de ucunu a k b rakmas Baz yk ler ok can al c bir olayla ba layarak o kadar s n k veya tamamlanmadan bitti ki, yar m kalm l k hissiyle cebelle tim hem okurken Sevecek miyim yk leri yoksa sevmeyecek miyim, g zel mi irkin mi diye d nmekten yoruldum.Benim okumakta Sezgin Kaymaz ile ilk tan mam oldu Bakele Bana yk den ziyade sanki n arkas ok da nemli olmayan olaylar derlemesi gibi geldi kitap Daha do rusu anlatan i in nemli de il, o olaya ahit olmu zaten ama bize aktar rken de ucunu a k b rakmas Baz yk ler ok can al c bir olayla ba layarak o kadar s n k veya tamamlanmadan bitti ki, yar m kalm l k hissiyle cebelle tim hem okurken Sevecek miyim yk leri yoksa sevmeyecek miyim, g zel mi irkin mi diye ...


 3. says:

  Bizim i imizden, e lenceli ve samimi bir kitap Yer yer fazlaca argo i erse de bu kitaba samimi bir hava vermi En ok kitaba ad n veren ilk hikaye Bakele yi sevdim Zaten bu kitab almam ve okumam sa layan yegane sebep kitbin...


 4. says:

  Kitap bitti ama ben kitaba da ismini veren Bakele , Ben Geldim De ve zg hikayelerine doyamad m, ok k sa ama tad damakta kal yor Bir dilim daha der gibi, ne olur bir kez daha okuyum diyorsun.Di er hikayeler de ok canl , hayattanKullan lan dil biraz basit, argolu ve k f rl ama g l mseten , samimi bir dil Kaba k f rle...


 5. says:

  G zlerim yuvalar ndan f rlad arka kapak yaz s n okuyunca Ben nas l bir kitapla kar kar yay m acaba diye d nd m, k l m k yafetimi kontrol ettim, kendime bir ekid zen verdim Bug n kadar Orhan Kemal, Halide Edip, Oktay R fat vb okuyup da iyi ki T rk e biliyorum diye pe in pe in kretmemi oldu um i in dua ettim Bakele nin sundu u o muhte em dili nas l alg lard m yoksa Y l olmu 2015, ben olmu um 25 y ll k okur, kretmek bug ne nasipmi.Yaz n n devam i in G zlerim yuvalar ndan f rlad arka kapak yaz s n okuyunca Ben nas l bir kitapla kar kar yay m acaba...


 6. says:

  Yazarla ilk tan mam bu kitapla oldu ahane ba layan yk lerin sonunun havada kalmas ya da s n k bir sona ba lanmas ve T rk e nin g vde g sterisi tan t m na uymayan bir T rk e ile yaz lan baz yk ler sebebiyle bekledi imi bulamad m.


 7. says:

  Birbirinden farkl mizahi gelerin bolca yer adl g zel yk ler Roman ndaki slubunu baz yk lerinde devam ettirmi Y resel a zlar ve argolar ok g zel yk ye yedirmi Normal notum 3.5


 8. says:

  Sezgin Kaymaz, ge en sene ke fetti im yazarlardan biri Bakele isimli yk , kitab n n ilk yk s Ve ben okur okumaz, niye bu kadar ge kalm m okumak i in diye d nm t m.


 9. says:

  Bir solukta okudum Can m Sezgin Kaymaz dan nefis hikayeler.


 10. says:

  lk Sezgin Kaymaz okuyu um ve son olmayacak gibi gibi Kitab sevip sevmemek aras nda kald m Baz yk ler ok g zel baz lar ise ok gereksizdi Neyse ucuza bir kitab n bulursak bir ans daha veririz Say n Kaymaz a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *